największy wybór
identyfikatorów

Akty prawne

Legitymacje drukujemy zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. Nr 189, poz. 1393)